Kalite Politikamız

Kalite politikamızın her kademeden çalışanlarımıza doğru ve eksiksiz bir şekilde iletilmesi ve herkes tarafından net bir şekilde anlaşılmasının sağlanması firma işleyişinin temel unsurlarından birisidir.

Aşağıdakileri unsurları gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz:

Kalite yönetim sistemimizin gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

Toplam kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,

İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edecek seviyeye yükseltilmesi,

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri arttıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi.

Bu politika, güncelliğin sağlanması amacıyla her yönetim gözden geçirme toplantısında gözden geçirilmektedir.